Potenciálni ženísi
Potenciálni ženísi
späť                              
Moja láska k tebe hory prenáša. Moja láska jazero tvojich sĺz vysuší. Moja láska zahučí ti do uší. Chcem ťa. Milujem ťa. Budem tvojou oporu. Ani kvetinou ťa neudriem. Ani chlieb do teba nehodím. Tvoja noha o kameň nezakopne, lebo ťa budem nosiť na rukách. Chceš ma?
    © Design: Feministka Filová. Idea: Feministka Pietruchová. Support: Feministka Aspektová.