Feministka
feministka
späť                              
Stará Blašková, keď bola mladá, presnejšie, celkom malá, hrávala sa s jedným hrachom, ktorým triafala do vydlabanej jamky a nikdy netrafila. Potom ho zasadila do udupanej hlinenej podlahy príbytku svojich rodičov a čakala, až vzíde. Čakala márne niekoľko rokov, počas ktorých náhle zostarla.
Na tomto mieste treba vyzdvihnúť, že stará Blašková bola prvou našou utopistkou a tvorkyňou veľkých a záslužných chimér. Rozhodla sa pre vedeckú dráhu a začala bádať, ako by sa dal hrach o stenu hodiť tak šikovne, aby tam nielen zostal, ale hneď aj vykvitol, vyrástol a nové hrachy priniesol. Hádzala hrach o stenu a len čo spadol na zem, hneď ho pekne pozbierala a pred dotieravou hydinou vlastným telom ochránila. Takto žila, až kým nepomrela.
Jej život a dielo si až do dnešných dní nikto nevšimol, preto nie je nič čudné na tom, že od poľských Tatier až po maďarskú časť toku Dunaja jej zatiaľ nikto pamätnú tabuľu na nijakú stenu nijakého domu nikto nepritĺkol.
    © Design: Feministka Filová. Idea: Feministka Pietruchová. Support: Feministka Aspektová.